Phần mềm Quản lý Đào tạo (KPIBSC-ELEARNING)

Phần mềm Quản lý Đào tạo (KPIBSC-ELEARNING)

200.000 ₫

KPIBSC-ELEARNING: Giải pháp quản lý đào tạo hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ELEARNING là phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-ELEARNING:

  • Xây dựng hệ thống đào tạo hiệu quả: KPIBSC-ELEARNING giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo một cách hiệu quả, bao gồm: thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo,...
  • Tự động hóa quy trình đào tạo: KPIBSC-ELEARNING giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình đào tạo, từ việc đăng ký đào tạo, triển khai đào tạo, đến đánh giá đào tạo,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-ELEARNING cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình đào tạo, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động đào tạo.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ELEARNING:

  • Thiết kế chương trình đào tạo: KPIBSC-ELEARNING giúp doanh nghiệp thiết kế chương trình đào tạo một cách khoa học, bao gồm: xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung đào tạo,...
  • Xây dựng tài liệu đào tạo: KPIBSC-ELEARNING giúp doanh nghiệp xây dựng tài liệu đào tạo một cách dễ dàng, bao gồm: tạo tài liệu, quản lý tài liệu,...
  • Tự động hóa quy trình đào tạo: KPIBSC-ELEARNING giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình đào tạo, bao gồm: đăng ký đào tạo, triển khai đào tạo, đánh giá đào tạo,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-ELEARNING cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình đào tạo, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo cá nhân, báo cáo theo nhóm,...

KPIBSC-ELEARNING là giải pháp quản lý đào tạo hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

200.000 ₫