Phần mềm Quản lý Đánh giá năng lực (KPIBSC-ASK)

Phần mềm Quản lý Đánh giá năng lực (KPIBSC-ASK)

200.000 ₫

KPIBSC-ASK: Giải pháp quản lý đánh giá năng lực hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ASK là phần mềm quản lý đánh giá năng lực trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-ASK:

 • Xây dựng khung năng lực hiệu quả: KPIBSC-ASK giúp doanh nghiệp xây dựng khung năng lực hiệu quả, bao gồm các tiêu chí, mức độ, thang đo,...
 • Tự động hóa quy trình đánh giá năng lực: KPIBSC-ASK giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình đánh giá năng lực, từ việc xây dựng kế hoạch đánh giá, triển khai đánh giá, đến tổng hợp kết quả đánh giá,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-ASK cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình đánh giá năng lực, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động đánh giá năng lực.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ASK:

 • Xây dựng khung năng lực: KPIBSC-ASK giúp doanh nghiệp xây dựng khung năng lực một cách khoa học, bao gồm các tiêu chí năng lực, mức độ năng lực, thang đo năng lực,...
 • Tự động hóa quy trình đánh giá năng lực: KPIBSC-ASK giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình đánh giá năng lực, bao gồm:
  • Xây dựng kế hoạch đánh giá
  • Triển khai đánh giá
  • Tổng hợp kết quả đánh giá
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-ASK cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình đánh giá năng lực, bao gồm:
  • Báo cáo tổng quan
  • Báo cáo theo cá nhân
  • Báo cáo theo nhóm
  • Báo cáo theo vị trí

KPIBSC-ASK là giải pháp quản lý đánh giá năng lực hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

200.000 ₫