Phần mềm Quản lý Công việc (KPIBSC-TASK)

Phần mềm Quản lý Công việc (KPIBSC-TASK)

50.000 ₫

KPIBSC-TASK: Giải pháp quản lý công việc hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TASK là phần mềm quản lý công việc trực tuyến, giúp các doanh nghiệp hiện đại quản lý công việc một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-TASK:

 • Tự động hóa hoạt động giao việc từ cấp công ty, đơn vị, cá nhân: KPIBSC-TASK cung cấp các công cụ và quy trình giúp doanh nghiệp tự động hóa hoạt động giao việc từ cấp công ty, đơn vị, cá nhân, bao gồm:
  • Cấp trên giao việc cho cấp dưới
  • Nhân viên tự khai báo công việc
  • Thiết lập các board quản lý công việc động theo nhu cầu
  • Tự động hóa giao việc hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm
 • Quản lý thúc đẩy hoàn thành công việc nhanh nhất với kết quả cao nhất: KPIBSC-TASK giúp doanh nghiệp quản lý thúc đẩy hoàn thành công việc nhanh nhất với kết quả cao nhất, bao gồm:
  • Theo dõi tiến độ thực hiện công việc
  • Đánh giá kết quả thực hiện công việc
  • Cảnh báo nguy cơ chậm trễ, thất bại
 • Tạo lập và duy trì thói quen làm việc năng suất cao: KPIBSC-TASK giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì thói quen làm việc năng suất cao, bao gồm:
  • Cung cấp các công cụ và quy trình quản lý công việc hiệu quả
  • Tích hợp với các hệ thống khác trong doanh nghiệp để tự động hóa công việc
 • Gắn kết quả hoàn thành công việc với đo lường KPI tự động: KPIBSC-TASK giúp doanh nghiệp gắn kết quả hoàn thành công việc với đo lường KPI tự động, bao gồm:
  • Tự động gắn các công việc với các KPI
  • Tự động đo lường kết quả hoàn thành công việc theo các KPI
  • Báo cáo kết quả hoàn thành công việc theo các KPI

KPIBSC-TASK là giải pháp quản lý công việc hiệu quả, toàn diện, giúp các doanh nghiệp hiện đại đạt được mục tiêu kinh doanh.

50.000 ₫