Phần mềm Quản lý công trình xây dựng (KPIBSC-CMS)

Phần mềm Quản lý công trình xây dựng (KPIBSC-CMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CMS: Giải pháp quản lý công trình xây dựng toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-CMS là phần mềm quản lý công trình xây dựng trực tuyến, giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý toàn bộ hoạt động của công trình xây dựng một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CMS:

  • Quản lý kế hoạch dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng lập kế hoạch dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch chi tiết,...
  • Quản lý tiến độ dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng theo dõi tiến độ dự án một cách chặt chẽ, bao gồm: lập tiến độ, theo dõi tiến độ,...
  • Quản lý chi phí dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kiểm soát chi phí dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý chất lượng dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đảm bảo chất lượng dự án, bao gồm: kiểm soát chất lượng,...
  • Quản lý hợp đồng dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý hợp đồng dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập hợp đồng, theo dõi hợp đồng,...
  • Quản lý nguồn lực dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý nguồn lực dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch nhân lực, theo dõi nhân lực,...
  • Quản lý thông tin dự án: KPIBSC-CMS giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lưu trữ thông tin, truy xuất thông tin,...

KPIBSC-CMS là giải pháp quản lý công trình xây dựng toàn diện, hiệu quả, giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫