Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất trường học (KPIBSC-SFMS)

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất trường học (KPIBSC-SFMS)

200.000 ₫

KPIBSC-SFMS: Giải pháp quản lý cơ sở vật chất trường học hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-SFMS là phần mềm quản lý cơ sở vật chất trường học trực tuyến, giúp trường học quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SFMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-SFMS giúp trường học nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-SFMS giúp trường học tuân thủ các quy định pháp luật về cơ sở vật chất trường học.
  • Tiết kiệm chi phí: KPIBSC-SFMS giúp trường học tiết kiệm chi phí, thông qua việc tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở vật chất.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SFMS:

  • Quản lý tài sản: KPIBSC-SFMS giúp trường học quản lý tài sản một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi, bảo trì,...
  • Quản lý công trình: KPIBSC-SFMS giúp trường học quản lý công trình một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, nghiệm thu,...
  • Quản lý thiết bị: KPIBSC-SFMS giúp trường học quản lý thiết bị một cách khoa học, bao gồm: phân loại, theo dõi, bảo trì,...
  • Quản lý hồ sơ: KPIBSC-SFMS giúp trường học quản lý hồ sơ một cách an toàn, bao gồm: lưu trữ, truy xuất,...

KPIBSC-SFMS là giải pháp quản lý cơ sở vật chất trường học hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp trường học nâng cao hiệu quả quản lý, tuân thủ quy định pháp luật và tiết kiệm chi phí.

200.000 ₫