Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất khu du lịch (KPIBSC-MTAF)

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất khu du lịch (KPIBSC-MTAF)

200.000 ₫

KPIBSC-MTAF: Giải pháp quản lý cơ sở vật chất khu du lịch toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-MTAF là phần mềm quản lý cơ sở vật chất khu du lịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp du lịch quản lý cơ sở vật chất một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-MTAF:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động bảo trì và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự an toàn: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch tăng cường sự an toàn của cơ sở vật chất, thông qua việc quản lý rủi ro và kiểm soát truy cập.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch giảm thiểu chi phí quản lý cơ sở vật chất, thông qua việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MTAF:

  • Quản lý tài sản: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch quản lý tài sản một cách toàn diện, bao gồm: lập danh mục, quản lý giá trị,...
  • Quản lý bảo trì: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch quản lý bảo trì một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, thực hiện,...
  • Quản lý rủi ro: KPIBSC-MTAF giúp doanh nghiệp du lịch quản lý rủi ro đối với cơ sở vật chất, bao gồm: đánh giá, kiểm soát,...

KPIBSC-MTAF là giải pháp quản lý cơ sở vật chất khu du lịch toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.

200.000 ₫