Phần mềm Quản lý các nhà cung cấp (KPIBSC-SMS)

Phần mềm Quản lý các nhà cung cấp (KPIBSC-SMS)

200.000 ₫

KPIBSC-SMS: Giải pháp quản lý nhà cung cấp hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SMS là phần mềm quản lý nhà cung cấp trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý nhà cung cấp một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, thông qua việc giảm thiểu chi phí, thời gian và rủi ro.
  • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với các nhà cung cấp.
  • Thích ứng với sự thay đổi: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SMS:

  • Quản lý danh sách nhà cung cấp: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp quản lý danh sách nhà cung cấp một cách hiệu quả, bao gồm: lập danh sách, theo dõi và đánh giá nhà cung cấp.
  • Quản lý hợp đồng: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp quản lý hợp đồng với nhà cung cấp một cách khoa học, bao gồm: lập hợp đồng, theo dõi và kiểm soát hợp đồng.
  • Quản lý thanh toán: KPIBSC-SMS giúp doanh nghiệp quản lý thanh toán với nhà cung cấp một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch thanh toán, theo dõi và kiểm soát thanh toán.

KPIBSC-SMS là giải pháp quản lý nhà cung cấp hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và thích ứng với sự thay đổi.

200.000 ₫