Phần mềm Quản lý bạn học (KPIBSC-CMS)

Phần mềm Quản lý bạn học (KPIBSC-CMS)

200.000 ₫

KPIBSC-CMS: Giải pháp quản lý bạn học hiệu quả, thông minh

KPIBSC-CMS là phần mềm quản lý bạn học trực tuyến, giúp các học sinh, sinh viên quản lý bạn học một cách hiệu quả, thông minh và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-CMS:

  • Lưu giữ thông tin bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên lưu giữ thông tin bạn học một cách đầy đủ và chính xác, bao gồm: họ tên, lớp học, số điện thoại, email,...
  • Tìm kiếm bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên tìm kiếm bạn học một cách dễ dàng và nhanh chóng, thông qua các công cụ tìm kiếm nâng cao.
  • Kết nối với bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên kết nối với bạn học một cách dễ dàng và thuận tiện, thông qua các tính năng trò chuyện, gọi điện,...

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CMS:

  • Tạo danh bạ bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên tạo danh bạ bạn học một cách dễ dàng và trực quan.
  • Quản lý thông tin bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên quản lý thông tin bạn học một cách hiệu quả, bao gồm: cập nhật thông tin, xóa thông tin,...
  • Kết nối với bạn học: KPIBSC-CMS giúp các học sinh, sinh viên kết nối với bạn học một cách dễ dàng và thuận tiện, thông qua các tính năng trò chuyện, gọi điện,...

KPIBSC-CMS là giải pháp quản lý bạn học hiệu quả, thông minh, giúp các học sinh, sinh viên lưu giữ thông tin bạn học, tìm kiếm bạn học và kết nối với bạn học một cách dễ dàng và thuận tiện.

200.000 ₫