Phần mềm Quản lý Bán hàng (KPIBSC-SALES)

Phần mềm Quản lý Bán hàng (KPIBSC-SALES)

200.000 ₫

KPIBSC-SALES: Giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SALES là phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý bán hàng một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-SALES:

  • Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả, bao gồm: quản lý hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý báo cáo,...
  • Tự động hóa quy trình bán hàng: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình bán hàng, từ việc tiếp cận khách hàng, chốt đơn hàng, đến chăm sóc khách hàng,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-SALES cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động bán hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động bán hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SALES:

  • Quản lý hoạt động bán hàng: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng một cách chặt chẽ, bao gồm: lịch sử bán hàng, báo cáo doanh số, báo cáo thị trường,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, đánh giá khách hàng,...
  • Quản lý sản phẩm: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm một cách khoa học, bao gồm: thông tin sản phẩm, giá cả sản phẩm, tồn kho sản phẩm,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-SALES giúp doanh nghiệp quản lý báo cáo bán hàng một cách dễ dàng, bao gồm: báo cáo doanh số, báo cáo thị trường, báo cáo chi phí,...

KPIBSC-SALES là giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng doanh thu..

200.000 ₫