Phần mềm Kiểm soát nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BICS)

Phần mềm Kiểm soát nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BICS)

999.000 ₫

KPIBSC-BICS: Giải pháp kiểm soát nội bộ ngân hàng hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-BICS là phần mềm kiểm soát nội bộ ngân hàng trực tuyến, giúp ngân hàng kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-BICS:

  • Nâng cao hiệu quả kiểm soát: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kiểm soát, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về kiểm soát nội bộ ngân hàng.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro bị phạt, thanh tra và truy tố do vi phạm quy định kiểm soát nội bộ ngân hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-BICS:

  • Quản lý rủi ro: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng quản lý rủi ro một cách toàn diện, bao gồm: nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro.
  • Quản lý kiểm soát nội bộ: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng quản lý kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả, bao gồm: thiết kế kiểm soát, thực hiện kiểm soát, đánh giá kiểm soát.
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-BICS giúp ngân hàng quản lý báo cáo một cách khoa học, bao gồm: lập báo cáo định kỳ, lập báo cáo đột xuất, phân tích báo cáo.

KPIBSC-BICS là giải pháp kiểm soát nội bộ ngân hàng hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kiểm soát, tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro.

999.000 ₫