Phần mềm Khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên (KPIBSC-SMNO)

Phần mềm Khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên (KPIBSC-SMNO)

200.000 ₫

KPIBSC-SMNO: Giải pháp khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-SMNO là phần mềm khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên trực tuyến, giúp các hội, hiệp hội thu thập thông tin, phản hồi từ hội viên một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SMNO:

  • Tăng cường hiệu quả thu thập thông tin, phản hồi: KPIBSC-SMNO giúp các hội, hiệp hội tăng cường hiệu quả thu thập thông tin, phản hồi từ hội viên, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Nâng cao chất lượng thông tin, phản hồi: KPIBSC-SMNO giúp nâng cao chất lượng thông tin, phản hồi từ hội viên, thông qua việc cung cấp các tính năng và dịch vụ hiện đại, tiện lợi.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-SMNO giúp các hội, hiệp hội tiết kiệm thời gian và chi phí, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SMNO:

  • Tạo khảo sát: KPIBSC-SMNO giúp tạo khảo sát một cách dễ dàng, nhanh chóng, bao gồm: thiết kế khảo sát, phân tích dữ liệu,...
  • Gửi khảo sát: KPIBSC-SMNO giúp gửi khảo sát một cách hiệu quả, thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm: email, SMS,...
  • Thu thập dữ liệu: KPIBSC-SMNO giúp thu thập dữ liệu một cách chính xác, đầy đủ, bao gồm: dữ liệu định lượng, dữ liệu định tính,...

KPIBSC-SMNO là giải pháp khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp các hội, hiệp hội tăng cường hiệu quả thu thập thông tin, phản hồi từ hội viên, nâng cao chất lượng thông tin, phản hồi và tiết kiệm thời gian và chi phí.

200.000 ₫