Phần mềm Khảo sát nhu cầu du lịch (KPIBSC-TDSS)

Phần mềm Khảo sát nhu cầu du lịch (KPIBSC-TDSS)

200.000 ₫

KPIBSC-TDSS: Giải pháp khảo sát nhu cầu du lịch toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-TDSS là phần mềm khảo sát nhu cầu du lịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp du lịch khảo sát nhu cầu du lịch một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TDSS:

  • Nâng cao hiểu biết về nhu cầu du lịch: KPIBSC-TDSS giúp doanh nghiệp du lịch hiểu rõ hơn nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng giúp doanh nghiệp du lịch cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  • Giảm thiểu rủi ro kinh doanh: Việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng giúp doanh nghiệp du lịch giảm thiểu rủi ro kinh doanh, chẳng hạn như sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TDSS:

  • Khảo sát linh hoạt: KPIBSC-TDSS cung cấp nhiều loại hình khảo sát khác nhau, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp du lịch, chẳng hạn như khảo sát trực tuyến, khảo sát qua điện thoại, khảo sát qua thư,...
  • Phân tích dữ liệu hiệu quả: KPIBSC-TDSS cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp du lịch hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
  • Thống kê báo cáo chuyên nghiệp: KPIBSC-TDSS cung cấp các báo cáo thống kê chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp du lịch dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động khảo sát.

KPIBSC-TDSS là giải pháp khảo sát nhu cầu du lịch toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp du lịch hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

200.000 ₫