Phần mềm Khảo sát khách hàng nội bộ (KPIBSC-ICSS)

Phần mềm Khảo sát khách hàng nội bộ (KPIBSC-ICSS)

200.000 ₫

KPIBSC-ICSS: Giải pháp khảo sát khách hàng nội bộ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ICSS là phần mềm khảo sát khách hàng nội bộ trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống khảo sát khách hàng nội bộ một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-ICSS:

  • Nâng cao sự hài lòng của nhân viên: KPIBSC-ICSS giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của nhân viên, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện sự hài lòng của nhân viên.
  • Tăng cường gắn kết nhân viên: KPIBSC-ICSS giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện, từ đó tăng cường gắn kết nhân viên.
  • Giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc: KPIBSC-ICSS giúp doanh nghiệp phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề liên quan đến nhân viên, từ đó giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ICSS:

  • Tạo khảo sát: KPIBSC-ICSS cung cấp các mẫu khảo sát sẵn có hoặc cho phép doanh nghiệp tạo khảo sát riêng theo nhu cầu.
  • Triển khai khảo sát: KPIBSC-ICSS giúp doanh nghiệp triển khai khảo sát một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Thu thập dữ liệu: KPIBSC-ICSS giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu khảo sát một cách chính xác và đầy đủ.
  • Phân tích dữ liệu: KPIBSC-ICSS cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của nhân viên.

KPIBSC-ICSS là giải pháp khảo sát khách hàng nội bộ hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của nhân viên, tăng cường gắn kết nhân viên, giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

200.000 ₫