Phần mềm Khảo sát khách hàng bên ngoài (KPIBSC-ECSS)

Phần mềm Khảo sát khách hàng bên ngoài (KPIBSC-ECSS)

200.000 ₫

KPIBSC-ECSS: Giải pháp khảo sát khách hàng bên ngoài hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ECSS là phần mềm khảo sát khách hàng bên ngoài trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống khảo sát khách hàng bên ngoài một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-ECSS:

  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-ECSS giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
  • Tăng cường lòng trung thành của khách hàng: KPIBSC-ECSS giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, từ đó tăng cường lòng trung thành của khách hàng.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-ECSS giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khảo sát khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ECSS:

  • Tạo khảo sát: KPIBSC-ECSS cung cấp các mẫu khảo sát sẵn có hoặc cho phép doanh nghiệp tạo khảo sát riêng theo nhu cầu.
  • Triển khai khảo sát: KPIBSC-ECSS giúp doanh nghiệp triển khai khảo sát một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Thu thập dữ liệu: KPIBSC-ECSS giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu khảo sát một cách chính xác và đầy đủ.
  • Phân tích dữ liệu: KPIBSC-ECSS cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của khách hàng.

KPIBSC-ECSS là giải pháp khảo sát khách hàng bên ngoài hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tăng cường lòng trung thành của khách hàng, giảm thiểu chi phí.

200.000 ₫