Phần mềm Khảo sát chất lượng dạy và học (KPIBSC-SSTL)

Phần mềm Khảo sát chất lượng dạy và học (KPIBSC-SSTL)

200.000 ₫

KPIBSC-SSTL: Giải pháp khảo sát chất lượng dạy và học hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-SSTL là phần mềm khảo sát chất lượng dạy và học trực tuyến, giúp trường học khảo sát một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SSTL:

  • Nâng cao chất lượng dạy và học: KPIBSC-SSTL giúp trường học nâng cao chất lượng dạy và học, thông qua việc thu thập ý kiến phản hồi của học sinh, giáo viên, phụ huynh.
  • Thúc đẩy đổi mới giáo dục: KPIBSC-SSTL giúp trường học thúc đẩy đổi mới giáo dục, thông qua việc phân tích dữ liệu khảo sát để cải thiện chất lượng giảng dạy.
  • Tăng cường sự hài lòng của học sinh, giáo viên, phụ huynh: KPIBSC-SSTL giúp trường học tăng cường sự hài lòng của học sinh, giáo viên, phụ huynh, thông qua việc giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SSTL:

  • Khảo sát đa dạng: KPIBSC-SSTL cung cấp các mẫu khảo sát đa dạng, phù hợp với nhu cầu của trường học.
  • Tự động hóa quy trình: KPIBSC-SSTL tự động hóa quy trình khảo sát, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà trường.
  • Phân tích dữ liệu: KPIBSC-SSTL cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp nhà trường dễ dàng hiểu được kết quả khảo sát.

KPIBSC-SSTL là giải pháp khảo sát chất lượng dạy và học hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp trường học nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy đổi mới giáo dục và tăng cường sự hài lòng của học sinh, giáo viên, phụ huynh.

200.000 ₫