Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (KPIBSC-EBRS)

Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (KPIBSC-EBRS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-EBRS: Giải pháp đăng ký khai sinh điện tử hiện đại, tiện lợi

KPIBSC-EBRS là phần mềm đăng ký khai sinh điện tử trực tuyến, giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh một cách hiện đại, tiện lợi và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-EBRS:

  • Tăng cường hiệu quả đăng ký khai sinh: KPIBSC-EBRS giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch tăng cường hiệu quả đăng ký khai sinh, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu sai sót: KPIBSC-EBRS giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch giảm thiểu sai sót, thông qua việc kiểm soát chất lượng dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường tính minh bạch: KPIBSC-EBRS giúp tăng cường tính minh bạch trong đăng ký khai sinh, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-EBRS:

  • Đăng ký khai sinh trực tuyến: KPIBSC-EBRS cho phép người dân đăng ký khai sinh trực tuyến, thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc website của cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Xử lý hồ sơ trực tuyến: KPIBSC-EBRS cho phép cơ quan đăng ký hộ tịch xử lý hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến, thông qua hệ thống phần mềm.
  • Cấp giấy khai sinh điện tử: KPIBSC-EBRS cho phép cơ quan đăng ký hộ tịch cấp giấy khai sinh điện tử, thông qua hệ thống phần mềm.

KPIBSC-EBRS là giải pháp đăng ký khai sinh điện tử hiện đại, tiện lợi, giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch tăng cường hiệu quả đăng ký khai sinh, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính minh bạch.

2.499.000 ₫