Phần mềm Đại lý bán phòng khách sạn (KPIBSC-HRSAS)

Phần mềm Đại lý bán phòng khách sạn (KPIBSC-HRSAS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-HRSAS: Giải pháp bán phòng khách sạn toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-HRSAS là phần mềm đại lý bán phòng khách sạn trực tuyến, giúp đại lý bán phòng khách sạn bán phòng một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-HRSAS:

  • Nâng cao hiệu quả bán phòng: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn nâng cao hiệu quả bán phòng, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-HRSAS:

  • Quản lý đặt phòng: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn quản lý đặt phòng một cách toàn diện, bao gồm: đặt phòng trực tuyến, đặt phòng qua điện thoại,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý marketing: KPIBSC-HRSAS giúp đại lý bán phòng khách sạn quản lý marketing một cách toàn diện, bao gồm: tiếp thị, bán hàng,...

KPIBSC-HRSAS là giải pháp bán phòng khách sạn toàn diện, hiệu quả, giúp đại lý bán phòng khách sạn tăng doanh thu và lợi nhuận.

2.499.000 ₫