Về PROVIEW

Chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng sáng tạo công nghệ

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn dẫn đầu về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0, PROVIEW đã và đang tập trung nghiên cứu các công nghệ nền tảng bao gồm AI, Machine Learning, Big data, RPA, IoT, Robotic, Cloud giúp gia tăng năng suất, hiệu quả.

PROVIEW đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia công nghệ ưu tú, với niềm tin tri thức và sức mạnh cạnh tranh trong kỹ nguyên mới.

Bạn là chuyên gia công nghệ? Bạn có ý tưởng sáng tạo? Bạn là doanh nghiệp/ tổ chức mong muốn quản trị xuất sắc? Doanh nghiệp/tổ chức bạn mong muốn tăng năng suất, hiệu quả? Bạn muốn triển khai giải pháp công nghệ phần mềm hiệu quả, thông minh?

Hãy liên hệ ngay với PROVIEW để hợp tác!

Website: proviewai.com | Email: info@proviewai.com | Hotline: 84.0919436566

CEO

Team chúng tôi

Khách hàng thành công, chúng tôi thành công